[rank_math_breadcrumb]

Totalentreprenør

Barentsbygg er din totalentreprenør og støttespiller gjennom hele byggeprosessen – fra idé til innflytting.

I ethvert byggeprosjekt er det er mange hensyn å ta. Enten du skal bygge drømmehuset, pusse opp hjemmet, utvide boligen med noen ekstra kvadratmeter med boltreplass eller sette opp en ny garasje er det viktig at hele byggeprosessen gjennomføres i henhold til dine ønsker og ditt budsjett.

Derfor er det fordelaktig å ha en støttespiller med bred kunnskap og lang erfaring, som kan ta seg av hele prosessen fra A til Å, og kvalitetssikre fremdriften i alle ledd.

Barentsbygg som totalentreprenør hjelper deg hele veien fra idé til innflytting, og holder i trådene gjennom hele prosessen. Det gir deg trygghet og forutsigbart, både med tanke på økonomien og arbeidet som utføres.

Hva er en totalentreprenør?

En totalentreprenør er en entreprenør som tar på seg ansvaret for hele byggeprosjektet, fra planlegging til utførelse til innflytting.

Det vil si at du forteller hva du ønsker oppført, og innenfor hvilke økonomiske rammer, og deretter sørger totalentreprenøren for å realisere dine planer. Dette inkluderer både prosjektering og oppføring av bygget.

Ofte benytter en totalentreprenør seg av andre entreprenører, for eksempel rørleggere eller elektrikere, for å utføre deler av oppdraget. Disse fungerer da som underentreprenører, og ansvaret for arbeidet de utfører faller på totalentreprenøren. Dermed kan du forholde deg til ett kontaktpunkt gjennom hele byggeprosessen.

Hvordan hjelper Barentsbygg deg?

  • Vi bistår i alle ledd av byggeprosessen, fra planlegging til gjennomførelse og ferdigstillelse.
  • Vi sørger for at ditt prosjekt blir håndtert av dyktige og pålitelige fagfolk, som møter våre strenge krav til kvalitet og utførelse.
  • Vi hjelper deg med alt fra innhenting av nødvendige tillatelser, planlegging og tegning av ditt prosjekt, valg og innkjøp av materialer og utførelse av arbeid.
  • Vi garanterer at ditt byggeprosjekt blir gjennomført i henhold til gjeldende reguleringsplaner, lover, regler og forskrifter.
  • Vi gir deg én kontaktperson å forholde deg til, som har hall informasjon om ditt prosjekt og som vil være tilgjengelig for deg fra start til slutt.
  • Vi vil være tilgjengelig for deg også etter at prosjektet er avsluttet, dersom du skulle oppdage eventuelle feil eller mangler.