[rank_math_breadcrumb]

Renovering og rehabilitering

Skal du renovere huset? Eller kanskje rehabilitere et bygg for å møte dagens standarder? Barentsbygg har ekspertisen og erfaringen du trenger for å gjøre din idé til virkelighet.

Det er mange grunner til å renovere en bolig. Noen ønsker en mer effektiv planløsning, mens andre ønsker å endre hvordan boligen ser ut, eller hvordan den oppleves. Noen gamle bygg har behov for modernisering, mens andre behøver litt kjærlighet og kompetanse for å finne tilbake til sin tidligere prakt.

Enten du ønsker å renovere en bolig for å bedre tilrettelegge for moderne teknologi og fasiliteter, eller du ønsker å rehabilitere og restaurere en gammel perle, har Barentsbygg godt kvalifiserte håndverkere som kan gjennomføre arbeidet på en trygg og god måte – og levere et resultat du vil være fornøyd med i mange år fremover.

Renoveringsprosjekter kan ofte være kostbare og omfattende. Derfor er det viktig med en entreprenør med den rette erfaringen og kompetansen, og som kan ta seg av hele prosessen innenfor de forventningene og budsjettene som er satt.

I Barentsbygg har vi ekspertisen og erfaringen du trenger for å gjøre din idé til virkelighet, slik at du kan få hjemmet du alltid har drømt om.

Hva er renovering og rehabilitering?

Når vi snakker om renovering betyr det som regel én av to ting: At vi gjennomfører en overflateoppusing der vi bearbeider og fornyer synlige overflater i hjemmet (maling, tapet gulvsliping o.l.), eller at i gå grundigere til verks og, eksempelvis, river vegger og endrer planløsningen.

Ved å renovere kan du oppgradere standarden og verdien på din bolig, endre funksjonsområder i enkeltrom, eller fornye designet til hele boligen.

Ved rehabilitering og restaurering sørger vi for at bebyggelsen blir satt i stand til å møte dagens standarder, samtidig som vi ivaretar byggets opprinnelige funksjon, utseende og historie.

Hvordan hjelper Barentsbygg deg?

  • Vi bistår i alle ledd av renoveringsprosessen, fra planlegging til gjennomførelse og ferdigstillelse.
  • Vi sørger for at ditt prosjekt blir håndtert av dyktige og pålitelige fagfolk, som møter våre strenge krav til kvalitet og utførelse.
  • Vi hjelper deg med alt fra innhenting av nødvendige tillatelser, planlegging og tegning av ditt prosjekt, valg og innkjøp av materialer og utførelse av arbeid.
  • Vi garanterer at ditt prosjekt blir gjennomført i henhold til gjeldende reguleringsplaner, lover, regler og forskrifter.
  • Vi gir deg én kontaktperson å forholde deg til, som har hall informasjon om ditt prosjekt og som vil være tilgjengelig for deg fra start til slutt.
  • Vi vil være tilgjengelig for deg også etter at prosjektet er avsluttet, dersom du skulle oppdage eventuelle feil eller mangler.