Byggeprosessen

Når du skal starte et byggeprosjekt er det viktig å starte i riktig ende av prosessen.

Vi ser fra tid til annen at kunder engasjerer entreprenøren på feil tidspunkt i byggeprosessen, og dette kan bidra til å skape unødvendige problemer og utfordringer.

Barentsbygg er en totalentreprenør som kan hjelpe deg med alt fra A til Å. Vi skreddersyr ditt byggeprosjekt ut ifra dine ønsker og drømmer, og kan bistå med å sette deg i kontakt med arkitekter, sende inn søknader om byggetillatelser til kommuner (og eventuelle andre søknader), og finne entreprenører til å ta seg av alt fra tulipanene foran huset til nøkkelen og låsen på døren.

Her er våre 12 steg for en trygg og god byggeprosess:

1.

Du har en drøm

Du har et ønske om å bygge bolig, pusse opp eller utvide, og begynner å gjøre research på leverandører og entreprenører.

2.

Budsjett

Du vurderer midlene du har til rådighet for byggeprosjektet, og fastsetter et budsjett.

3.

Befaring

Du innhenter et utvalg av relevante aktører til befaring, for å finne riktig entreprenør til å møte ditt budsjett og dine forventninger.

4.

Planlegging

I samarbeid med Barentsbygg og en arkitekt legger du en plan for hvordan samarbeidet best kan fungere med tanke på dine ønsker, arkitektur og gunstige løsninger innen din budsjettramme.

5.

Tegninger

Arkitekten tegner opp ditt prosjekt.

6.

Prosjektering

Vi prosjekterer oppdraget og planlegger gjennomførelse og ferdigstillelse.

7.

Søknad

Vi utarbeider og sender inn nødvendige søknader i forbindelse med byggeprosjektet.

8.

Se bygget ta form

Med Barentsbygg AS som totalentreprenør skal være moro og se drømmehjemmet ta form. Derfor inkluderer vi deg i hele prosessen fra start til slutt.

9.

Utførelse

Vi sikrer kvalitet i alle ledd av byggeprosessen, og sørger for at ditt byggeprosjekt tilfredsstiller alle krav, lover, regler og forskrifter.

10.

Overlevering

Når arbeidene er utført, og testing er gjennomført, overtar du bygget.

11.

Ferdigattest

Du forsikrer deg om at arbeidet er utført i henhold til dine ønsker. Deretter mottar du en ferdigattest, og kontrakten avsluttes.

12.

Drømmehjemmet

Du kan nyte ditt nye drømmehjem i fred og ro, trygg på at dersom du skulle finne feil og mangler vil Barentsbygg være på plass for å rette dem opp.