[rank_math_breadcrumb]

Påbygg

Skal du utvide boligen eller hytta? Et påbygg gir deg større plass, og kan i tillegg bidra til å heve boligens standard, fornye design og forbedre funksjon.

Ved å benytte deg av dyktige fagfolk sørger du for at påbygget blir oppført i samsvar med allerede eksisterende bygg og gjeldende regelverk.

Det er viktig å ha riktig kompetanse når du skal utvide boligen din. Det nye påbygget skal være bygget på en sikker måte for å unngå at eventuelle feil eller skader forplanter seg videre. I tillegg skal påbygget samsvare med det eksisterende designet på din bolig.

I likhet med tilbygg er de fleste påbygg søknadspliktige. Barentsbygg kan bistå deg med å få på plass de nødvendige. Barentsbygg kan som din totalentreprenør bistå deg gjennom hele prosessen, og ta oss av alt fra A til Å – inkludert søknader og byggetillatelser.

Hva er et påbygg?

Et påbygg er en utvidelse av boligen bruksareal (BRA), som ikke påvirker tomtens grunnflate, utnyttelsesgrad og bebygde areal (BYA). Som tommelfingerregel kan man si at alle utvidelser som bygges oppover er påbygg, mens utvidelser som bygges utover betegnes som tilbygg.

Bebygd areal omfatter all bebyggelse på tomten som stikker mer enn 0.5 m over bakken. Der reguleringsplaner kan sette grenser for hvor mye av tomten som kan bygges ut, vil et påbygg omgå denne hindringen, og utvide bruksarealet uten å påvirke BYA. Merk likevel at også en balkong kan betegnes som et påbygg, og denne kan ofte påvirke BYA.

Hvordan hjelper Barentsbygg deg?

  • Vi bistår i alle ledd av byggeprosessen, fra planlegging til gjennomførelse og ferdigstillelse.
  • Vi sørger for at ditt prosjekt blir håndtert av dyktige og pålitelige fagfolk, som møter våre strenge krav til kvalitet og utførelse.
  • Vi hjelper deg med alt fra innhenting av nødvendige tillatelser, planlegging og tegning av ditt prosjekt, valg og innkjøp av materialer og utførelse av arbeid.
  • Vi garanterer at ditt byggeprosjekt blir gjennomført i henhold til gjeldende reguleringsplaner, lover, regler og forskrifter.
  • Vi gir deg én kontaktperson å forholde deg til, som har hall informasjon om ditt prosjekt og som vil være tilgjengelig for deg fra start til slutt.
  • Vi vil være tilgjengelig for deg også etter at prosjektet er avsluttet, dersom du skulle oppdage eventuelle feil eller mangler.