[rank_math_breadcrumb]

Tilbygg

Dersom du har behov for å utvide boligen eller hytta med noen ekstra kvadratmeter, kan du vurdere et tilbygg.

Ved å benytte deg av fagekspertise blir tilbygget oppført i samsvar med allerede eksisterende bygg og gjeldende regelverk.

Tilbygg (over 15 kvm) er som regel søknadspliktige, og krever tillatelse fra kommunen. Barentsbygg kan som din totalentreprenør bistå deg gjennom hele prosessen, og ta oss av alt fra A til Å – inkludert søknader og byggetillatelser.

Hva er et tilbygg?

Begrepene tilbygg og påbygg brukes ofte om hverandre, og det kan være utfordrende og vite hva som er hva. Tommelfingerregelen er at når du bygger et tilbygg, da bygger du utover – det vil si at du utvider grunnflaten til boligen og opptar en større andel av tomten.

Det kan være begrensninger i hvor mye av tomten som kan utbygges, det vil si hvor stort bebygd areal (BYA) kan være. Bebygd areal omfatter all bebyggelse på tomten som stikker mer enn 0.5 m over bakken. Da vil det være nødvendig å bygge i høyden for å utvide bruksareal (BRA). Nr man utvider husets areal uten at huset grunnflate eller BYA endres betegnes det som et påbygg.

Å bygge et tilbygg krever god kunnskap og erfarne entreprenører. Skal du legge til bygningsmasse på en bolig er det viktig å gjøre det riktig, slik at du unngår risikoen ved eventuelle skader som kan forplante seg videre.

Hvordan hjelper Barentsbygg deg?

  • Vi bistår i alle ledd av byggeprosessen, fra planlegging til gjennomførelse og ferdigstillelse.
  • Vi sørger for at ditt prosjekt blir håndtert av dyktige og pålitelige fagfolk, som møter våre strenge krav til kvalitet og utførelse.
  • Vi hjelper deg med alt fra innhenting av nødvendige tillatelser, planlegging og tegning av ditt prosjekt, valg og innkjøp av materialer og utførelse av arbeid.
  • Vi garanterer at ditt byggeprosjekt blir gjennomført i henhold til gjeldende reguleringsplaner, lover, regler og forskrifter.
  • Vi gir deg én kontaktperson å forholde deg til, som har hall informasjon om ditt prosjekt og som vil være tilgjengelig for deg fra start til slutt.
  • Vi vil være tilgjengelig for deg også etter at prosjektet er avsluttet, dersom du skulle oppdage eventuelle feil eller mangler.