Vil du jobbe for Barentsbygg?

Barentsbygg AS søker en fagutdannet snekker som deler våre verdier om kompetanse, kunnskap og kvalitet i alt vi gjør. Vi kan tilby en hyggelig arbeidsplass med varierte oppgaver og spennende prosjekter. Vi søker i utgangspunktet en erfaren tømrer, men har også åpne plasser for lærlinger

Interne oppgaver:

Oppfølging av prosjekter, herunder:

  • Byggemøter/fremdriftsmøter
  • Referater
  • Generell oppfølging av prosjektet

Det stilles krav til effektivitet, og det forventes at den ansatte holder seg innenfor de kalkyler og beregninger som foreligger til hvert prosjekt. Avvik skal meddeles omgående til ledelsen. Den ansatte plikter å benytte seg av arbeidsgivers leveranseavtaler for bestilling av varer og eventuelt forbruksmateriell.

Eksterne oppgaver:

  • Oppfølging av oppdragsgivere
  • Oppfølging av prosjekter på adressen
  • Kundeoppfølging

Arbeidsfelt:

Du er utdannet som tømrer med fagbrev. Du arbeider innenfor dette feltet, og har erfaring med det som naturlig faller innenfor dette (f.eks koordinering av underleverandører, lesing av byggetegninger, kundeoppfølging mm.).

Medarbeidersamtaler og lønnsforhandlinger:

Lønn og medarbeidersamtale skal skje hvert år i løpet av mai måned, første gang mai 2021.